مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص چک های اخذ شده بابت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید تشریح شد.