مبلغ حق مسکن کارگران سال ۱۴۰۲ تصویب شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۸

با موافقت و تصویب هیات وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.

به گزارش ایسنا،‌ هیات وزیران با پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان موافقت کرد. این خبر را علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت امروز اعلام کرد و گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیات دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.

شورای‌ عالی کار ۲۹ اسفند ماه سال گذشته در خصوص مبلغ حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری و این مبلغ را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران از سوی شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای سال امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیات دولت برخلاف سال گذشته مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را بی کم و کاست و بدون تاخیر به تصویب رساند.

پیشتر مقامات کارگری اعلام کرده بودند که وزیر کار مجوز تصویب حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی را از هیات دولت خواهد گرفت.

حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد که با توجه به اعلام امروز سخنگوی دولت و تصویب آن در هیات وزیران از این ماه اجرایی می شود.

بر این اساس مبلغ حق مسکن دریافتی در فیش حقوقی کارگران از این ماه ۹۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد و کارفرمایان با توجه به تصویب این مبلغ از سوی هیات دولت باید آن را از فروردین ۱۴۰۲ به کارگران خود پرداخت کنند.

منبع : ایسنا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است