مبنای محاسبه سنوات بر اساس رای جدید دیوان عدالت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

آرمین خوشوقتی کارشناس منابع انسانی در خصوص محاسبه سنوات بر اساس رای جدید دیوان عدالت توضیح داد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است