مجازات طلاق صوری فرزندان متوفی به قصد دریافت مستمری چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

در برخی مواقع فرزند بیمه‌شده متوفی به قصد دریافت مستمری والدین اقدام به طلاق صوری کرده و باوجود تداوم زندگی مشترک مستمری پدر یا مادر را دریافت می‌کند.

به گزارش رکنا، رئیس اداره امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی گفت: طلاق صوری فرزندان دختر متوفی به قصد دریافت مستمری والدین جرم محسوب می‌شود و در صورت کسب اطمینان ضابطان قضایی مبنی بر فریب قانون، مستمری بازماندگان قطع خواهد شد.

رضا دهقان‌زاده فزود: در برخی مواقع فرزند بیمه‌شده متوفی به قصد دریافت مستمری والدین اقدام به طلاق صوری کرده و باوجود تداوم زندگی مشترک مستمری پدر یا مادر را دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: طلاق صوری فرزندان دختر متوفی با هدف دریافت مستمری والدین بیمه‌شده (درگذشته) فریب قانون است و این موضوع در بازرسی‌های متعدد با حضور بازرسان مختلف و نیروی انتظامی یا نماینده دادستانی شهر به عنوان «ضابطان قضایی» بررسی می‌شود و در صورت کسب اطمینان مبنی بر فریب قانون مستمری مربوطه قطع شده و دریافتی‌ها باید برگشت داده شوند.

دهقان‌زاده اضافه کرد: این شکل از جدایی (طلاق صوری) به تدریج با گذشت زمان به دلیل مسائل و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی برای زن و شوهر عمدتا به طلاق واقعی منجر می‌شود.

فرزند دختر متوفی در صورتی که فاقد شغل و همسر باشد، می‌تواند از این مستمری استفاده کند؛ فرزند پسر به موجب مفاد بند (۲) ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی در صورتی که کمتر از ۱۸ سال تمام بوده یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر به کار شناخته نشود، استحقاق دریافت مستمری را خواهد داشت.

همسر دائم بیمه‌شده و شوهر بیمه‌شده زن متوفی نیز از بازماندگان واجد شرایط دریافت این مستمری محسوب می‌شوند؛ مشروط بر اینکه نخست مرد تحت تکفل زن بوده و دوم سن او از شصت سال متجاوز (بیشتر) باشد؛ یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی از کارافتاده بوده و از سازمان مستمری دریافت نکند.

میزان مستمری همسر (شوهر) بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن متوفی نیز معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است؛ میزان مستمری هر فرزند بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر زن متوفی هم معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود. میزان مستمری هریک از پدر و مادر بیمه‌شده یا مستمری بگیر زن متوفی نیز معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است.

برقراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه‌شدگان زن متوفی نیز با رعایت ضوابط مقرر از تاریخ تصویب قانون «پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی مصوب ۱۳۸۶/١٠/۵» بلامانع خواهد بود.

منبع : رکنا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است