مجموعه نکات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

مجموعه نکات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ در خصوص محاسبه مالیات مشاغل اینفوگرافی های مرتبط و خلاصه شده دزاین خصوص منتشر شد:

 

کدام گروه مشاغل نمی توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند؟

 

 

خلاصه دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠١ صاحبان مشاغل