مجموعه نکات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

مجموعه نکات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ برای مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ در خصوص محاسبه مالیات مشاغل اینفوگرافی های مرتبط و خلاصه شده دزاین خصوص منتشر شد:

 

کدام گروه مشاغل نمی توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند؟

 

 

خلاصه دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ١۴٠١ صاحبان مشاغل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است