محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پاسخ به سوالات محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است