محاسبه حد مجاز دوره های مالیاتی براساس اظهارنامه های تسلیمی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، اطلاعیه شماره 18 سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره 18- محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی

در راستای اجرای موضوع ماده (6) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین ‌نامه اجرایی اصلاحی آن به استحضار می ‌رساند؛ به منظور محاسبه حدمجاز فروش هر دوره مالیاتی، صرفاً اظهارنامه ‌های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی لحاظ خواهد شد.

به طور مثال؛ اگر مودی خارج از موعد و در مورخ 10 دی ماه 1402 نسبت به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌ افزوده دوره زمستان 1401 اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در محاسبه حد مجاز دوره زمستان 1402 لحاظ نخواهد شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است