محدودیت‌های جدید شبکه بانکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

محدودیت‌های جدید شبکه بانکی از قبیل سقف تراکنش به ازای هر کارت ، سقف موبایل بانک ، سقف برداشت از خودپردازها و سقف حواله ساتنا و پایا بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است