محرومیت پزشکان فاقد کارتخوان از تسهیلات تبصره‌ی ماده‌ی 100 قانون مالیات‏‌های مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای دفاع از حقوق مردم و بیماران، با پزشکان متخصصی که به هر بهانه ای از دستگاه های کارتخوان برای دریافت وجوه بیماران استفاده نمی نمایند، از تسهیلات موضوع تبصره ماده 100 در زمان تسلیم اظهارنامه محروم خواهند شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان اظهار داشت: به ازای هر گزارش مردمی در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاه‏ های کارتخوان شود، در گام اول برای پزشک مربوطه پیامک هشدار ارسال می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: در ادامه مسیر، اسامی این پزشکان طی نامه ای به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متختلفان از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال و پس از آن، نام این پزشکان از لیست مودیان دارای شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‏ های مسقیم در مدت زمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی خارج خواهد شد.

عزیزی تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم را یکی از مزایا و تسهیلات مالیاتی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق ‏تر پرونده این قبیل پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه ای صادر شده، افزود: دریافت تراکنش‏ های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی هم در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت پذیرفته و در رسیدگی به پرونده مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی داشته اند، سختگیری لازم به عمل آید و در موارد تکرار این کار علی الخصوص در کلینیک های پردرآمد از بازرسی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در خصوص این اشخاص استفاده می شود و در صورت استفاده از حساب دیگران در مرجع قضایی طرح دعوا خواهد شد.

عزیزی افزود : براساس گزارش های مردمی در سامانه سوت زنی از ابتدای سال 1401 تاکنون بیش از 15 هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارشات موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از 50% گزارشات می باشد که این گزارشات پس از بررسی های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع دیصلاح ارجاع می گردند.

تاکنون اسامی 1786 نفر از پژشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و اسامی 3900 نفر دیگر در حال ارسال است

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است