مراکز درمانی مکلف به کسر 10 درصد مالیات از حق الزحمه گروه پزشکی شدند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی  روز دوشنبه 2 بهمن ماه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ح) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره 6 لایحه بودجه آمده است: کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‏های دولتی مکلفند ده ‌درصد (10%) از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل گروه پزشکی که به‌ موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می ‌شود، به ‌عنوان مالیات علی‌ الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به ‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات علی ‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌ عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می ‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است