مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کجاست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور کجاست؟

محمد حسن زدا قائم مقام سابق سازمان تامین اجتماعی درمورد مشاغل سخت و زیان آور و مرجع تشخیص آنها دراین ویدئو توضیح داده اند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است