مزایای متعلقه به مستمری بگیران اصلاح شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

نکته بند (۲۰) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری‌بگیران اصلاح شد.

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۱۵۸۰‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ نکته بند (۲۰) این بخشنامه اصلاح شد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است