مشمولیت بیمه ای پایه سنوات و حق تاهل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

پیرو ابلاغ بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۳، پایه سنوات و حق تاهل مشمول بیمه هستند.
بدین شکل از مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق تاهل، و ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال پایه سنوات، مجموعا مبلغ ۲.۱۳۰.۰۰۰ ریال سهم سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است