مشوق های حمایت از تولید سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

مشوق های حمایت از تولید، حفظ و ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

با عنايت به نامگذاري سال١٤٠٢ به عنوان سال “مهار تورم، رشد توليد” از سوي مقام معظم رهبري و به منظور حمايت از توليد و حفظ و افزايش اشتغال براي بنگاههاي كوچك و متوسط موضـوع بنـد (٢) تصـويب نامـه شماره /١٨٥٤٩ت ٥٣٠٩٧ هـ مورخ ١٣٩٥/٠٢/١٩ و در اجراي ماده (١) تصويب نامه هيات محترم وزيران بـــه شـــماره /١٢٥٥٢٢ت٥٩٨١٥ هـ ـــ مـــورخ ١٤٠١/٧/١٧ و اصـــلاحيه بعـــدي آن موضـــوع تصـــويب نامه شماره /٢٥٣٣٤ت ٦٠٤٣٥ هـ مورخ ،١٤٠٢/٢/١٨ نظر واحدهاي اجرايي را به رعايت موارد ذيل معطوف ميدارد:

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است