مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

مصادیق صنایع دستی تولید داخل معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع جز (۱۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است