مصادیق معافیت خدمات بیمه های زندگی و درمانی تکمیلی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

جهت دانلود فهرست  مصادیق معافیت خدمات بیمه های زندگی و درمانی تکمیلی اینجا کلیک کنید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است