معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی، فعالیت هنری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۲

 

 ابلاغیه ۲۰۰/۲۶۹۵۱/ص مورخ ٢٢ / ١٢/ ١۴٠١ سازمان امور مالیاتی

▫️موضوع : معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی، فعالیت هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده ١٣٩ ق. م. م حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است