معافیت های خودرویی در قانون مالیات بر سرمایه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

معافیت های خودرویی در قانون مالیات بر سرمایه بدین شرح میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است