مقایسه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ با قانون ارزش افزوده قدیم مصوب۱۳۸۷

تاریخ انتشار : 1401/07/21

جهت دانلود فایل PDF مقایسه قانون جدید ارزش افزوده ۱۴۰۰با قانون ارزش افزوده قدیم مصوب۱۳۸۷ اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است