مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتها درخصوص مبدأ مرور زمان مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ موضوع مبدأ مرور زمان مالیاتی ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است