مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده زمستان تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

 مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت تمدید شد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است