مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان 1401 تا آبان ماه 1401 تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان 1401 تا آبان ماه 1401 تمدید شد.