مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان ۱۴۰۱ تا آبان ماه ۱۴۰۱ تمدید شد

تاریخ انتشار : 1401/08/16

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان ۱۴۰۱ تا آبان ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است