مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان 1401 تا آبان ماه 1401 تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهلت ارسال گزارشات معاملات فصلی تابستان 1401 تا آبان ماه 1401 تمدید شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است