مهلت اظهارنامه مشاغل ۱۰ روز تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

دکتر بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی :با اینکه در مقایسه با سال گذشته، بیش از ٩۶ درصد از مشاغل نسبت به ارسال اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کرده اند،بنا به درخواست صاحبان مشاغل و موافقت شورای عالی سران قوا مهلت تسیلم اظهارنامه به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است