مهلت اعتراض به رای هیات تشخیص افزایش یافت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵

پیرو بخشنامه ۱۰۰۰/۹۶/۱۳۱۷۸مورخ۹۶/۱۱/۳۰ و مطابق ماده ١۶ آیین نامه اجرایی هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، مهلت اعتراض به رای هیات های تشخیص مطالبات از یکسال  به ٢ سال افزایش یافت.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است