مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ خبر داده است.