مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ١۴٠٢ ابلاغ شد.