مهلت برگشت زدن چک های صیادی محدود است!!!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

مهلت برگشت زدن چک های صیادی محدود است+ نحوه ثبت چک صیادی با گوشی

 اگر به بانک مراجعه کردید و پولی در حساب نبود شما به مدت ۶ ماه موظفید که برای شکایت کیفری اقدام کنید ولی اگر بعد از ۶ ماه اقدام کردید این شکایت از شما صلب خواهد شد.

البته توجه داشته باشید که بد از 6 ماه از زمان صدور چک هم می توان آن را برگشت زد ولی دیگر جنبه کیفری ندارد و جنبه حقوقی پیدا می کند. به این معنی که بعد از 6 ماه اگر چک را برگشت زدید امکان تعقیب کیفری و صدور حکم حبس برای صادر کننده از بین می رود ٬ ولی همچنان از لحتظ حقوقی طلب شما قابل پیگیری است.

نکته مهم : از تاریخ برگشت زدن چک هم 6 ماه فرصت دارید روی آن اقدام کنید و در مراجع قضایی از صادر کننده چک شکایت کنید . چنانچه از تاریخ برگشت زدن چک هم بیش از 6 ماه گذشت و در مراجع قانونی و قضایی طرح شکایت نکردید ٬ باز هم جنبه کیفری چک برگشتی از دست خواهد رفت.

در این اینفوگرافی، چگونگی صدور یا دریافت چک های صیادی با استفاده از سرشماره پیامکی ۱۵۵۶۰۰۱۸ به روشی ساده توضیح داده شده است.

چک صیادی، نوع جدیدی از چک است که بر اساس قانون جدید صدور چک، در سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می شود. ویژگی های این چک باعث شده که نسبت به چک های قدیمی، از امنیت و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد.

منبع:بانک اول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است