مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1402 تمدید شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل پاییز 1402 تمدید شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ای که از سوی سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، آمده است: «نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (پاییز) سال 1402 مصادف با روز جمعه (مورخ 1402/10/15) می باشد، به منظور تکریم مودیان محترم و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا بر اختیار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر می دارد:

  1. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (پاییز) سال 1402 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1402/10/20 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان برای آنان فراهم نمایند.
  2. با عنایت به زمان ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه تا تاریخ تعیین شده می باشند.»

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است