مهلت یک هفته ای برای ارسال فاکتور ها به سامانه مودیان از تاریخ صدور!!!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

مهلت یک هفته ای برای ارسال فاکتور ها به سامانه مودیان از تاریخ صدور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است