مهمترین سایت های مورد نیاز هر حسابدار!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

مهمترین سایت های مورد نیاز حسابداران

ردیف نام سامانه آدرس وبسایت
1 سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور https://ilenc.ssaa.ir
2

استعلام شرکت های فاقد اعتبار ( شرکت های ممنوع المعامله) 

https://tax.gov.ir/action/do/GetInvalidCompany
3 بررسی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده https://evat.ir/frmNewvalidationofregistration.aspx
4 درگاه خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی https://eservices.tamin.ir/
5  درگاه خدمات الکترونیک اداره امور مالیاتی https://my.tax.gov.ir/
6 میز خدمت اداره امور مالیاتی https://tax.gov.ir/
7 استعلام وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی https://tax.gov.ir/action/do/InquiryNationalID
8 درخواست دفاتر قانونی (پلمپ دفاتر) https://irsherkat.ssaa.ir/Design/RqstAdmission/PolompRequest.aspx
9 انجمن حسابداران خبره https://www.iica.ir/
10 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران https://www.rrk.ir/

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است