مهمترین مشوق‌های مالیاتی در زمینه پژوهش و فناوری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

خلاصه مهمترین مشوق‌های مالیاتی در زمینه پژوهش و فناوری منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است