میزان معافیت مالیاتی حقوق 1403 در بودجه سال آینده مشخص شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

میزان معافیت مالیاتی حقوق بگیران و اصناف در سال آینده اعلام شد.
براساس متن نهایی لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به ۱۲ میلیون افزایش یافت و معافیت درآمدی سالانه مشاغل و درآمد اجاره مستغلات نیز به ترتیب به ۷۵ و ۵۷ میلیون تومان تعیین شده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان با خط فقر ۳۰ میلیون تومان، سقف معافیت هابسیار پایین تعیین شده و عملاً دولت از افراد فقیر هم مالیات می گیرد.

میزان معافیت مالیاتی حقوق 1403 در بودجه سال آینده 

همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال و ۱۲ میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.
بر این اساس، از مازاد درآمد سالانه ۱۴۴ میلیون تومان تا ۱۹۸ میلیون تومان ۱۰ درصد

 

از درآمد سالانه ۱۹۸ میلیون تا ۳۲۴ میلیون تومان ۱۵ درصد

از درآمد سالانه ۳۲۴ میلیون تا ۴۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد
 و از مازاد درآمد بالای ۴۸۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ می‌شود.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است