نحوه احتساب حق تمبر علی الحساب مالیاتی وکلا چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

نحوه احتساب پرداخت حق تمبر علی الحساب مالیاتی وکلا برای تعیین درآمد مشمول مالیات درنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است