نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات پیمانکاران دست دوم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات پیمانکاران دست دوم طی تصویب نامه هیات وزیران اعلام شد.