نحوه اخذ تضمین بابت واردات ماشین آلات خطوط تولید معاف از مالیات ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (۳۹)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

توضیح اینکه این دستورالعمل جایگزین بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵ موضوع وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف از حقوق ورودي شده است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است