نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

اظهارنظر مورخ ٩/ ٨/ ١۴٠١ دفتر حسابداری، درخصوص وصول و استرداد مالیاتی موضوع نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از شرکت‌های پیمانکاری منتشر شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است