نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمدحقوق

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمدحقوق دربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است