نحوه افزایش سقف ارسال صورتحساب قانون پایانه های فروشگاهی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

ارایه راهکار جهت افزایش سقف ارسال صورتحساب موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی اعلام شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است