نحوه برخورد با هزینه بازخرید مرخصی در استاندارد 35 چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نحوه برخورد با هزینه بازخرید مرخصی در استاندارد 35 چگونه است؟

يكي ديگر از هزينه‌هايي كه مي‌تواند تفاوت موقتي ايجاد كند هزينه بازخريد مرخصي كاركنان است. طرف حساب هزينه بازخريد مرخصي كاركنان سه حالت زير مي‌تواند باشد:

  • موجودي نقد: طبق راي ديوان عدالت اداري به تاريخ مهر ماه 1393 زماني كه هزينه بازخريد مرخصي كاركنان پرداخت شود، هزينه مربوطه جزو هزينه‌هاي قابل قبول مي‌باشد. بنابراين اين هزينه هم در محاسبات مربوط به سود قبل از كسر ماليات منظور شده و هم در تعيين درآمد مشمول ماليات مدنظر قرار گرفته شده است. بنابراين اختلاف بين سود قبل از كسر ماليات و درآمد مشمول ماليات يعني همان تفاوت صفر است و بر ماليات انتقالي تاثير ندارد.
  • بستانكاري حقوق بگير. طبق بخشنامه شماره 91/98/200 هزينه مربوط به حقوق ايام مرخصي استفاده نشده در صورت تخصيص (بستانكار نمودن حقوق‌ بگير) به استناد بند 2 ماده 148 قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود. بنابراين در اين صورت هم به مانند بالا تفاوت صفر خواهد بود و بر ماليات انتقالي تاثير ندارد.

ذخيره. طی بند 4 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 عنوان شده است که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود جزء هزینه های قابل قبول بوده و به عبارتی ذخیره آن به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌شود. يعني هزينه بازخريد مرخصي كه در صورت سود و زيان شناسايي شده و در صورت‌هاي مالي و در محاسبه سود قبل از كسر ماليات منظور شده، در محاسبه درآمد مشمول ماليات مدنظر قرار نمي‌گيرد و باعث اختلاف بين سود قبل از كسر ماليات و درآمد مشمول ماليات مي‌شود؛ يعني تفاوت ايجاد مي‌شود. در سال و يا سال‌هاي بعد كه ذخيره مربوطه پرداخت مي‌شود از درآمد مشمول ماليات كسر مي‌شود و در واقع تفاوت ايجاد شده برگشت داده مي‌شود.

منبع: کتاب راهنمای استاندارد 35، انتشارات انجمن حسابداران خبره، تالیف دانیال محجوب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است