نحوه فعال کردن خدمات پیامکی وضعیت چک صیادی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

حوه فعال کردن خدمات پیامکی وضعیت چک صیادی بدین شرح میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است