نحوه محاسبه حقوق ساعتی کارگران سال ۱۴۰۳ (فیلم)

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

کارگرانی که به صورت ساعتی اقدام به کار می‌کنند، مشمول تمام حق و حقوق و مزایا هستند.

به گزارش کارگر ۲۴؛ کارگرانی که به صورت ساعتی اقدام به کار می‌کنند، مشمول تمام حق و حقوق و مزایا هستند.

طبق ماده ۳۹ قانون کار مزد افرادی که به کار ساعتی می‌پردازند و کمتر از ساعات قانونی تعیین شده کار می‌کنند، باید بر اساس کار انجام شده‌شان محاسبه و پرداخت شود.

در واقع کارگران ساعتی نیز از تمام حقوق و مزایای قانون کار برخوردار هستند و کارفرما موظف به پرداخت آنها می‌باشد. پس محاسبه سنوات در قرارداد ساعتی، بستگی به ساعات کار انجام یافته دارد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است