نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

نحوه محاسبه حقوق کارگران ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت

 

کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت می کنند، شغلشان مختلط محسوب می شود، در واقع نوبت کاری نیست. روش محاسبه به این صورت است که مازاد بر ۴۴ ساعت در هفته باید به آنها اضافه کاری پرداخت شود و همینطور برای ساعتی که حدفاصل بین ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح واقع شده، شب کاری پرداخت شود.

بنابراین اگر کارفرمایی بر اساس نوبت کاری محاسبه کند در واقع نصف حقوق به کارگر پرداخت کرده است، چون فوق العاده ای که قانونا به این کارگران تعلق می گیرد، دو برابر فوق العاده نوبت کاری است.

اگر کارگری بر اساس نوبت کاری حقوق دریافت می کند، می تواند در اداره کار شکایت خود را مطرح کند، بنابراین اگر ثابت کنند که ساعت کارشان به این شکل بوده، هیات های حل اختلاف رای به سود کارگر می دهد.

برای شکایت حتی با نداشتن قرارداد و بیمه هم می توان اقدام کرد. وقتی کارگر در اداره کار درخواست بازرسی کند، از اداره کار به محل کار مراجعه می کنند و در خصوص صحت شغل کارگر  یعنی (۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت) تحقیق می کنند. به محض اینکه ثابت شد، کارفرما باید مابه التفاوت آن فوق العاده ها را به کارگر پرداخت کند.

کارفرمایان باید بدانند که ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت در قانون کار تخلف شناخته شده چراکه  این نوع کار موجب فرسودگی کارگر، کاهش دقت در کار و نیز احتمال رخ دادن حوادث بیشتر می شود.

منبع: وب سایت تازه های حسابداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است