نحوه محاسبه سن بازنشستگی در قانون جدیدچگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

افزایش سن بازنشستگی توسط سخنگوی شورای نگهبان تایید شد.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است