نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱

باتوجه به ابلاغ  بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ، نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال مذکور بدین شرح می باشد.