نحوه محاسبه مالیات حقوق برای سه فرزند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) اشخاص حقیقی، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از ماه آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است