نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۳  ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است