نظریه مشورتی شماره ۱۹ اداره کار در خصوص بیمه بیکاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

نظریه مشورتی شماره ۱۹ مورخ  ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ مدیرکل روابط کار منتشرشد.

طبق این نظریه ، بیمه بیکاری به مشاغل موقت تعلق نمیگیرد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است