نظریه مشورتی شماره ۲۱ اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

نظریه مشورتی ۲۱ اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری در خصوص ” ایرادات دادرسی، از جمله ایراد رد دادرس ” به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ گردید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است