نکات با اهمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

خلاصه نکات با اهمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین شرح میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است