نکات مهم الگوی صادرات صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

نکات مهم الگوی صادرات صورتحساب الکترونیکی

نیازی به درج اطلاعات خریدار نیست‌.
روش تسویه الزاما نقدی است.
فیلد «تخفیف» در این الگو وجود ندارد.
نیازی به درج اطلاعات پرداخت نیست.
مبلغ کل صورتحساب بر اساس فیلد «ارزش ریالی» محاسبه می‌گردد.
وزن خالص همیشه به‌صورت کیلوگرم بوده و در صادرات خدمت، این فیلد با مقدار «۰» تکمیل می‌شود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است